Ekonomiści Goldman Sachs zdecydowali się zrewidować w górę prognozę inflacji dla Polski i obecnie przewidują, że w 2022 r. wyniesie ona 3,7 proc. (wobec poprzedniej prognozy mówiącej o 3 proc.). Za tę zmianę odpowiada przede wszystkim gwałtowny wzrost hurtowych cen gazu i energii elektrycznej oraz sygnały wskazujące, że podaż krajowa z trudem nadąża za rosnącym popytem.

Source: Złe wieści. Ekonomiści zmienili prognozę dla Polski