Ta mutacja wypiera inne warianty wirusa. Niedzielski pokazał dane

“Mutacja brytyjska wypiera inne warianty wirusa w Polsce. Jej udział w kolejnych badaniach genomu osiąga już wartość 80 proc.” – napisał na Twitetrze minister zdrowia Adam Niedzielski, załączając wykres obrazujący udział poszczególnych wariantów. Source:...