Na zapowiedzianą likwidację miejsc pracy w Deutsche Bank i w koncernach BASF oraz Bayer AG ekonomiści w Niemczech reagują wstrzemięźliwie. Odradzają „popadanie w panikę”.

Nie ma wśród niemieckich ekonomistów zgodności co do tego, czy najnowsze doniesienia o zwolnieniach w koncernach DAX są rzeczywistym indykatorem przyszłego stanu rynku pracy w Niemczech. Zdaniem szefa Instytutu Gospodarki Światowej z Kilonii Gabriela Felbermayera zapowiedziane ostatnio przez koncern BASF oraz przez Deutsche Bank zwolnienia pracowników nie oznaczają kompleksowej redukcji miejsc pracy w Niemczech.

Source: Niemieckie koncerny tną zatrudnienie. Zapowiedź recesji