Bez krytyki Żydów i Izraela

Demokratyczny senator Stephen Sweeny oraz republikański senator Robert Singer zaproponowali ustawę mająca na celu walkę z antysemityzmem we szkołach publicznych i uczelniach wyższych.

Ustawa wzoruje się na ustawie z 2017 roku o nazwie H.R. 672. Kongres USA wprowadził tą ustawę jak to określono: mającą pomóc zwalczaniu antysemityzmu w krajach europejskich.

Nosi ona nazwę „ Combating European Anti-Semitism Act”.

Amerykańska administracja dzięki tej ustawie będzie się starać zwalczać przejawy antysemityzmu w krajach europejskich.

Czytamy tam między innymi że :

(1) W ciągu ostatniej dekady nastąpił stały wzrost liczby incydentów antysemickich w Europie, co spowodowało, że europejscy Żydzi stali się celem nękania fizycznego i słownego, a nawet śmiertelnych ataków terrorystycznych, co doprowadziło do erozji bezpieczeństwa osobistego i wspólnotowego oraz jakość codziennego życia żydowskiego.

(2) Zgodnie ze sprawozdaniami Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w latach 2005–2014 incydenty antysemickie wzrosły we Francji z 508 do 851; w Niemczech od 60 do 173; w Belgii od 58 do 130; we Włoszech od 49 do 86; aw Wielkiej Brytanii od 459 do 1 168.

treść ustawy można przeczytać na stronach congresu :

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/672/text

Senatorowie z New Jersey

W podobnym tonie starają się walczyć o prawa żydów legislatorzy z New Jersey. Zapowiadają oni walkę z antysemityzmem w szkołach i uczelniach. Senator Singer stwierdził że w New Jersey odnotowano ponad 200 przypadków antysemityzmu w ostatnim roku.

Właśnie uczelnie są miejscem ścierania się poglądów a ustawa ma temu przeciwdziałać .Uczelnie na których będą dochodzić wypadki antysemityzmu będą karane karą finansowa jeżeli nie zareagują na takie wypadki właściwie.

Wolność Słowa

Działacze na rzecz wolności słowa i swobody wypowiedzi nie pozostawili na tej ustawie suchej nitki. Uczniowie w Bliskiego Wschodu studiujący na uczelniach w New Jersey obawiają się że nie będzie można teraz skrytykować nawet Państwa Izrael o zagarnięcie ziem palestyńskich w strefie gazy.

 

Co na to konstytucja stanów zjednoczonych

Stany zjednoczone swoja potęgę uzyskały na demokracji. Jednym z jej fundamentów jest nieskrępowana wolność wypowiedzi. Jak to się ma więc do zakazu krytyki i wypowiedzi potępiających żydów z Izraela. Zakaz ten stoi w jawnej sprzeczności z pierwszą poprawka konstytucji USA .

Głosy Obrońców ustawy

Są również głosy obrońców ustawy mówiący że przeciwnicy polityki Izraela nie mogą porównywać ich do Trzeciej Rzeszy oraz do nazistów a i takie porównania często padają z ust obrońców Palestyńczyków .

Ameryka była i mamy nadzieje będzie krajem gdzie za poglądy nie idzie się do więzienia a o tym co jest przejawem anty-semityzmem a co nie, będą decydować niezawisłe sądy Stanów Zjednoczonych .