Jak odebrano 1,26 milionów zł repatriantom, by dać uchodźcom. PUBLIKUJEMY DOKUMENT | niezalezna.pl

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażanie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia: (…) kwoty 1.266.000 zł pochodzącej z rezerwy...